مزایاى خلاصه‌نویسى

مزایاى خلاصه‌نویسى

خلاصه‌نویسی بیان مطالب یادگرفته به زبان خودتان است. پیشنهاد می‌شود بعد از مطالعه‌ی کامل و حل چند نمونه‌سؤال، شروع به خلاصه‌نویسی به زبان خود کنید و سعی کنید حتی در متن خلاصه‌ای که می‌نویسید چند نمونه‌سؤال نیز بگنجانید.‌

براى ایجاد ساختمان ذهنى، بهتر است رابطه‌ی میان هدف اصلى، نکات اصلى و جزئیات را به صورت یک طرح یا یک شکل مجسم کنید.

تهیه‌ی خلاصه‌اى از مطالب درسى این امکان را به خواننده مى‌دهد که به یک نقشه و کلید براى فهم مطالب دست یابد.

خلاصه مرورى بر مطالبى است که خوانده‌اید و بیان مجددى است از نکات اصلى به زبان خود شما. خلاصه‌نویسی، نه تنها باید شامل نکات اصلى باشد بلکه باید بیان‌‌کننده‌ی روابط میان نکات اصلى و دلایل مؤلف در ارتباط دادن این نکات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *