آخرین خبرها

۱+۱۰ قانون برای تقویت اراده

1+10 قانون برای تقویت اراده

 ۱ – باور به توانمندیها

۲- برنامه ریزی حساب شده

۳ – انگیزه قوی و معتبر

۴ – تغییر موقعیتها

۵ – پرهیز از عوامل سستی زا (قرار دادن مراقب برای خود)

۶ – دوستی با افراد با اراده

۷ – عدم فاصله بین تصمیم و اقدام (یادآوری موفقیتها )

۸ – الگو گیری

۹ – ورزش

۱۰ – تصمیم در امور آسان (تمرکز)

۱۱– توکل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*