آخرین خبرها

1+10 قانون برای تقویت اراده

1+10 قانون برای تقویت اراده

 1 – باور به توانمندیها

2- برنامه ریزی حساب شده

3 – انگیزه قوی و معتبر

4 – تغییر موقعیتها

5 – پرهیز از عوامل سستی زا (قرار دادن مراقب برای خود)

6 – دوستی با افراد با اراده

7 – عدم فاصله بین تصمیم و اقدام (یادآوری موفقیتها )

8 – الگو گیری

9 – ورزش

10 – تصمیم در امور آسان (تمرکز)

11– توکل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*