آخرین خبرها

تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود ، لطفاً دوباره تلاش کنید .

اگر مبلغی به اشتباه از حساب شما کسر شده باشد ظرف مدت ۲۴ از طرف بانک به حساب شما باز میگردد.