مغز موشها و انسانها مانند هم از اشتباهات درس می گیرند

مغز موشها و انسانها مانند هم از اشتباهات درس می گیرند

به نوشته پایگاه اینترنتی روسی مگا مد پورتال شباهت بین مغز انسانها و موشها امکان استفاده از موشها را برای تحقیق در مورد نحوه آسیب رساندن بیماریهای روانی به ساز و کارهای رفتارهای سازشی به دانشمندان می دهد. علاوه براین ویژگی که به آن اشاره شد این امکان را ایجاد می کند که داروهای جدیدی تولید و روشهای درمانی جدیدی ابداع شوند.
گروهی از دانشمندان دانشگاه ییل به سرپرستی مارک لاوباخ طی تحقیقاتی داوطلبان و موشهای آموزش دیده را به انجام وظایف ساده ای واداشتند که طی آنها باید زمان را ارزیابی می کردند. در زمان آزمایش متخصصان میزان فعالیت مغز موشها و انسانها را با کمک دستگاه ثبت امواج مغز بررسی کردند و به این ترتیب متوجه شدند وقتی آنها مرتکب اشتباه می شوند در بخش میانی جلو مغز هردو آنها لرزشهای ضعیفی ایجاد می شود که زمینه همزمان سازی فعالیت نرونهای موجود در پوسته مغز را فراهم می سازند که مسول حرکات هستند. در نتیجه انسانها و موشها می توانند به وظایف خود بهتر عمل کنند.
علاوه براین دانشمندان میزان فعالیت نرونهای بخش حرکتی پوسته مغز و بخش میانی آن را هم بررسی کردند و توانستند با کمک دارو جلو فعالیت نرونهای بخش میانی را بگیرند و به این نتیجه برسند که این کار فعالیت ناهماهنگ نرونها را در بخش حرکتی به دنبال دارد ولی رفتار موشهای آزمایشگاهی در زمان انجام به وظایف تغییر نمی کند.
به عقیده محققان با این که امکان بررسی این مکانیزمها در انسان با این میزان دقت وجود نداشته می توان گفت بین ساز و کار نرونهای هر دو آنها شباهتهای روشنی وجود دارد.
اهمیت نتایجی که تیم لاوباخ به آن دست یافته نه تنها به درک ساز و کارهای فعالیت ذهن مربوط می شود بلکه شباهتی که دانشمندان متوجه آنها شده اند امکان استفاده از موشها را برای انجام تحقیقات جدید می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *