آخرین خبرها

مزاياى خلاصه‌نويسى

مزاياى خلاصه‌نويسى

خلاصه‌نويسي بيان مطالب يادگرفته به زبان خودتان است. پيشنهاد مي‌شود بعد از مطالعه‌ی كامل و حل چند نمونه‌سؤال، شروع به خلاصه‌نويسي به زبان خود کنید و سعي كنيد حتي در متن خلاصه‌ای که می‌نویسید چند نمونه‌سؤال نیز بگنجانید.‌

براى ايجاد ساختمان ذهنى، بهتر است رابطه‌ی ميان هدف اصلى، نكات اصلى و جزئيات را به صورت يك طرح يا يك شكل مجسم كنيد.

تهيه‌ی خلاصه‌اى از مطالب درسى اين امكان را به خواننده مى‌دهد كه به يك نقشه و كليد براى فهم مطالب دست يابد.

خلاصه مرورى بر مطالبى است كه خوانده‌ايد و بيان مجددى است از نكات اصلى به زبان خود شما. خلاصه‌نویسی، نه تنها بايد شامل نكات اصلى باشد بلكه بايد بيان‌‌كننده‌ی روابط ميان نكات اصلى و دلايل مؤلف در ارتباط دادن اين نكات باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*