آخرین خبرها

برنامه‌اي براي افزايش ساعات

برنامه‌اي براي افزايش ساعات

اگر مي‌خواهيد ساعات مطالعه‌ي خود را افزايش دهيد، نكته‌ي بسيار بسيار مهم اين است كه عجله نكنيد. يك اصل روان‌شناسي مي‌گويد: “هر رفتار در طول زمان به وجود مي‌آيد و تغيير رفتار نيز به زمان نياز دارد.”

عجله و دستپاچگي در افزايش زمان‌هاي مطالعه به نتيجه‌اي غير از آشفتگي و اضطراب نخواهد انجاميد. اين كه به زور هم كه شده 14 ساعت درس بخوانيد ولي چيز زيادي ياد نگيريد بهتر است يا 5 ساعت درس بخوانيد ولي واقعاً مطالب را درك كنيد؟ اقدام براي افزايش ساعات مطالعه بايد به صورت گام به گام صورت گيرد.

مطمئن باشيد با يك برنامه‌ي حساب‌شده و منظم مي‌توانيد علاوه بر افزايش تدريجي ساعات درس خواندن، از زمان‌هاي موجود هم استفاده‌ كنيد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*