با تقویت اراده ی خود فردی خارق العاده شوید

با تقویت اراده ی خود فردی خارق العاده شوید

یک روانشناس گفت: تمام منابع پیشرفت شما در مغز شما وجود دارد تمام انگیزه های لازم برای شادمانی و تعالی در زوایای مغز شما نهفته است که هر وقت بخواهید می توانید از آن بهره بگیرید.

ابراهیمی  گفت: انسان باید ابتدا هدف یا اهداف خود را در زندگی و کاری که می خواهد انجام دهد به طور دقیق مشخص کند و ارزیابی کند که آیا این هدف قابل دستیابی است یا بلند پروازانه تا درصورت عدم موفقیت به سرزنش و ملامت خود دست نزند. 

وی با اشاره به اینکه به خود اعتماد کنید افزود: توانایی و خلاقیت خود را دست کم نگیرید و بدانید که رمز توانایی مقابله با بحران ها ایمان و اندیشه های مثبت است که گنجینه ی آن در وجود آدمی پنهان است. بنابراین با تفکر منطقی همواره باید از خیالات منفی و یأس آور به ذهنمان جلوگیری کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: اگر هر کدام از ما از منابع غنی و سرشار و قدرت های نهفته در مغز و وجودمان آگاه شویم به کارهای خارق العاده ای دست می زنیم که باورکردنی نیست، آن که خود را حقیر می شمارد، حقیرانه هم می اندیشد و مغزش به تجحر می گراید اما آن که خود را دست کم نگیرد به بزرگی خویش می اندیشد و توانایی اش روز افزون می شود.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به آرزوها و خواسته هایتان به قلم و کاغذ پناه ببرید و برنامه ریزی کنید، ابتدا خواسته های خود را یکی یکی بروی کاغذ نوشته و سپس راه های دستیابی به هرکدام را تجزیه و تحلیل کرده و همه ی جوانب مثل مقدار هزینه ها و مشکلات سرراه را در نظر بگیرید و بدانید که برای پیدا کردن بهترین راه باید راه های بیشتری در نظر بگیرید که با قدرت ابتکار به راحتی می توانید مهمترین راه برای دستیابی به آرزوهایتان را بیابید.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: هرگز در کارها ناامید نشوید و کارهایی را که برعهده می گیرید ناتمام رها نکنید و آنها را به نحو احسن و تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب ادامه دهید و از پراکنده کاری و آشفتگی در کارها که موجب به هم ریختگی و نظام فکری می شود بپرهیزید و به فعالیت های خود تمرکز و انسجام بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *