اعتماد به نفس بالا شرط موفقیت است

اعتماد به نفس بالا شرط موفقیت است

یک روان شناس گفت: باورهای ما نسبت به توانایی هایمان در موقعیت های استرس‌زا و عملکردهای ما تاثیر زیادی دارند.

لادانی گفت: خودکارآمدی و انگیزش معنی در نظر گرفتن هدف ها و معیارها و توانایی فرد در انطباق با موقعیت های خاص گفته می شود که باورهای خودکارآمدی قوی به عنوان یک منبع شخصیتی نیرومند در رویارویی با شرایط استرس‌زا مطرح می شود که این عامل با عملکرد تحصیلی و موفقیت افراد در زندگی رابطه ای مثبت دارد.وی در ادامه افزود: نحوه مقابله افراد با موقعیت های مختلف تاثیر می گذارند و همچنین بر فرایندهای انگیزشی ما تاثیر دارند مانند انتخاب اهداف، تلاش و پشتکار هیجان و مقابله با موقعیت های پرفشار.

انتخاب

وی افزود: باورهای ما با انتخاب اهداف در ارتباط اند یعنی هرچه خودکارآمدی بالاتر باشد اهداف انتخابی پیچیده تر می شود.

تلاش و پشتکار

وی در ادامه افزود: افراد دارای باورهای خودکارآمدی تلاش و فعالیت بیشتری در کارها دارند و عملکرد بهتری را نشان می دهند.

هیجان
این استاد روان شناس افزود: افرادی که باور و اعتماد به نفس بالاتری دارند در موقع انجام دادن تکالیف و مسئولیت های خود رفتار و خلق و خوی بهتری دارند.

مقابله با موقعیت‌های فشارزا
وی تصریح کرد: افراد با باورهای خودکارآمدی بالا در مقایسه با افراد دارای انگیزش و باور خودکارآمدی پایین بیشتری می توانند با موقعیت های فشارزا و نومید کننده کنار بیایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *